วิสัยทัศน์และ นโยบายคุณภาพ
วิสัยทัศน์และ นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์

 

เราจะเป็นสินค้าในใจยี่ห้อแรกด้านประตูหน้าต่าง และสินค้าที่เกี่ยวข้องภายในปี 2020

 

นโยบายคุณภาพ

 

ส่งมอบตรงเวลา สินค้าครบครัน ยึดมั่นในคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง