ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ค้นหาข่าว
สูตรคำนวนตัดประกอบ หน้าต่างบานเปิดคู่ (แบบ Hing)
 สูตรคำนวนตัดประกอบ หน้าต่างบานเปิดคู่ (แบบ Hing)

 สูตรคำนวนตัดประกอบ หน้าต่างบานเปิดคู่ (แบบ Hing)

ขนาดวงกบ   กว้าง   1195  M.M. =  2 ท่อน

ขนาดวงกบ    สูง     1095 M.M. =  2 ท่อน

ขนาดตัดกรอบบาน   กว้าง   1195 -  51 = 1144 M.M.   2 = 572 = 4 ท่อน

ขนาดตัดกรอบบาน    สูง     1095 - 47 = 4 ท่อน

 

****ตัวหนังสือที่  ขีดเส้นใต้  ขึ้นอยู่กับขนาดบาน

< ย้อนกลับ