การรีดเส้นอลูมิเนียม
Picture 1

       เราคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากวัตถุดิบ (Billets) คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการหลอมของ Wagstaff ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลก พร้อมด้วยจำนวนเครื่องรีดที่มากที่สุดในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานยุโรป ทำให้เราสามารถตอบโจทย์งานที่หลากหลายได้พร้อมๆกัน รวมถึงงานที่มีความซับซ้อนเรื่องแบบ