การพ่นสี
การพ่นสี

       เราได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตงานพ่นที่ได้มาตรฐานจากบริษัทสีชั้นนำของโลก ทั้ง Akzo Nobel, Jotun, Cornel รับประกันคุณภาพสี 10-30* ปี โดยสามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ทั้งงานภายนอกและภายใน นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนสีงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนองความสร้างสรรค์ใหม่ๆของลูกค้า