การตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ

      เราควบคุมกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานเชิงกล ควบคุมทางเคมี และค่าควบคุมระบบผลิตตามมาตรฐาน JIS H 4100 : 2006 และยังได้รับใบรับรอง ISO 9001:2008 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เรามีการตรวจสอบทั้งในกระบวนการ รวมทั้งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าก่อนถึงมือ