ประกาศนียบัตรรับรอง
Certificate

         เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตอลูมิเนียมเส้น ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อลุมิเนียมของเรามีส่วนในการช่วยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท่าน ช่วยเสริมสร้างให้ท่านแข่งขันได้ในระดับสากล