ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
อลูมิเนียมกล่องร่อง 3
108770
128770
6.40
4
1.0
1.2
3.40-3.80
4.00-4.40
531-593
625-687
3.70-3.90
4.80-5.20
578-609
750-812
อลูมิเนียมกล่องเรียบ 3
108768
128768
6.40
4
1.0
1.2
2.20-2.70
3.20-3.60
343-421
500-562
2.50-2.80
3.60-4.00
390-437
562-625
อลูมิเนียมกล่องเปิด 3
108767
128767
6.40
4
1.0
1.2
2.90-3.40
3.45-3.80
453-531
539-593
3.20-3.90
4.00-4.30
500-609
625-671
อลูมิเนียมฝาตบเรียบ 3
88771
128771
6.40
10
0.8
1.2
1.00-1.50
1.60-1.80
156-234
250-281
1.20-1.60
1.40-1.60
187-250
218-250
อลูมิเนียมฝาตบร่อง 3
88769
128769
6.40
6
0.8
1.2
1.70-2.15
2.20-2.40
265-335
343-375
1.90-2.20
2.30-2.60
296-343
359-406
อลูมิเนียมฝาปิดกล่องเปิด 3
088766
128766
6.40
12
0.8
1.2
1.10-1.40
1.50-1.70
171-218
234-265
1.30-1.50
1.60-1.80
203-234
250-281