ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ประตูมีริม
100303
120303
6.10
20
1.0
1.2
0.75-0.90
0.95-1.05
122-147
155-164
0.80-0.90
1.00-1.10
131-147
163-180
ประตูไม่มีริม
100300
6.10
20
1.0
0.80-0.90
131-147


0.80-0.90
131-147
หน้าต่างไม่มีริม
080302
120302
6.10
20
0.8
1.2
0.50-0.55
0.60-0.70
81-90
98-114

0.63-0.66
103-108

หน้าต่างมีริม
080301
100301
120301
150301
170301
6.10
20
0.8
1.0
1.2
1.5
1.7
0.50-0.55
0.56-0.60
0.63-0.80
0.75-0.80
1.00-1.25
81-90
91-98
103-114
122-131
163-2040.60-0.63

0.70-0.76
1.20-1.40

98-103

114-124
196-229
กรอบรูปเงาลายมีริม
080702
6.00
20
0.8
1.00-1.20
166-200


1.10-1.40
183-233
กรอบรูปเงาลาย
080701
100701
6.00
20
0.8
1.0
0.90-1.00
1.20-1.40
150-166
200-233
1.00-1.20
1.30-1.60
166-200
216-266
ซีเส้นกลาง 3/4
100306
6.00
40
1.0
0.39-0.45
65-75


0.41-0.45
68-75