ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
กล่องครึ่งนิ้ว (1/2x1/2)
080910
6.00
20
0.8
0.40-0.48
66-80
กล่องหกหุน (3/4x3/4)
200920
6.00
10
2.0
2.00-2.50
333-416


2.10-2.50
350-416
กล่องนิ้ว-นิ้ว (1x1)
100902
120902
150902
200902
6.00
12
1.0
1.2
1.5
2.0
1.00-1.30
1.35-1.60
2.34-2.65
2.90-3.50
166-216
225-266
390-441
483-583
1.10-1.40
1.50-1.80
2.50-2.70
3.00-3.60
183-233
250-300
416-450
500-600
กล่องนิ้วสอง (1 1/4x1 1/4)
80907
100907
6.00
9
0.8
1.0
1.20-1.40
1.50-1.75
200-233
250-291

1.70-2.00

283-333
กล่องนิ้วครึ่ง (1 1/2x1 1/2)
080909
100909
150909
6.00
6
0.8
1.0
1.5
1.30-1.50
2.00-2.65
3.57-4.10
216-250
333-441
595-6832.20-2.70
3.80-4.10

366-450
633-683
กล่องนิ้วหก(1 3/4x1 3/4)
090904
100904
120904
150904
6.00
4
0.9
1.0
1.2
1.5
2.30-2.50
2.60-3.15
3.20-3.50
3.55-3.90
383-416
433-525
533-583
591-650
2.50-2.70
2.80-3.30
3.40-3.70
3.80-4.00
416-450
466-550
566-616
633-666