ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
กล่องห้าหุน-หกหุน (5/8x3/4)
083014
6.00
20
0.8
0.55-0.60
91-100
กล่องนิ้ว-นิ้วสอง (1x1 1/4)
080906
6.00
8
0.8
1.10-1.30
183-216


1.30-1.50
216-250
กล่องนิ้ว-นิ้วครึ่ง (1x1 1/2)
080911
100911
6.00
8
0.8
1.0
1.20-1.40
1.50-1.85
200-233
250-308

1.70-1.90

283-316
กล่องนิ้ว-นิ้วหก (1x1 3/4)
100903
120903
6.00
8
1.0
1.2
1.7-1.9
2.50-2.95

416-491
2.20-2.50
2.60-3.00
366-416
433-500
กล่องนิ้ว-สองนิ้ว (1x2)
100912
120912
6.00
8
1.0
1.2
1.8-2.2
2.50-2.95

416-491
2.00-2.30
2.60-3.00
333-383
433-500
กล่องนิ้ว-สามนิ้ว (1x3)
100913
120913
6.00
4
1.0
1.2
2.7-3.0
3.75-4.15

625-691
3.30-3.80
4.00-4.40
550-633
666-733
กล่องนิ้ว-สี่นิ้ว (1x4)
120915
150915
6.00
4
1.2
1.5
4.20-4.95
5.50-6.25
700-825
916-1041
4.50-5.00
5.80-6.30
750-833
966-1050
นิ้วหก-สามนิ้ว (1 3/4x3)
100908
120908
150908
6.00
2
1.0
1.2
1.5
3.10-3.75
4.00-4.75
5.50-6.35
516-625
666-791
916-1058


3.30-3.70
4.20-4.70
5.80-6.30
550-616
700-783
966-1050
นิ้วหก-สี่นิ้ว (13/4x4)
109185
129185
159185
6.00
2
1.0
1.2
1.5
4.30-5.10
5.20-6.15
6.70-7.35
716-850
866-1025
116-1225


4.60-5.00
5.50-6.10
7.00-7.50
766-833
916-1016
1166-1250
กล่องสองนิ้ว-สี่นิ้ว (2x4)
159066
6.00
2
1.5
7.00-7.85
1166-1308


750-8.00
1250-1333