ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
กล่องร่อง 4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
102701
112701
122701
132701
152701
6.40
6
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
3.95-4.40
4.50-4.90
5.00-5.40
6.00-6.60
6.70-7.20
617-687
703-765
781-843
937-1031
106-1125


4.30-4.60
4.90-5.10
5.20-5.60
6.00-6.40
6.90-7.40
671-718
765-796
812-875
937-1000
1078-1156
กล่องเรียบ 4” ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
102702
112702
122702
132702
152702
6.40
4
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.90-3.40
3.50-3.90
4.00-4.50
4.70-5.20
5.30-5.90
453-531
546-609
625-703
734-812
828-921


3.30-3.60
3.90-4.10
4.20-4.50
4.80-5.20
5.60-6.10
515-562
609-640
656-703
750-812
875-953
กล่องเปิด 4” ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
92705
102705
122705
132705
152705
6.40
4
0.9
1.0
1.2
1.3
1.5
3.10-3.40
3.60-4.15
4.20-5.00
5.30-5.65
5.70-6.30
484-531
562-648
656-781
828-882
890-984
3.40-3.70
531-578

4.00-4.30
4.40-4.70
5.40-5.70
6.00-6.50

625-671
687-734
843-890
937-1015
กล่องแจ็คสัน ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
123905
133905
153905
6.40
4
1.2
1.3
1.5
3.90-4.50
4.60-4.95
5.00-5.70
609-703
718-773
781-890


4.30-4.70
4.80-5.20
5.40-5.90
671-734
750-812
843-921
ฝาตบแจ็คสัน 4” ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
123906
153906
6.40
10
1.2
1.5
2.00-2.40
2.50-2.90
312-375
390-453
2.20-2.50
2.70-2.90
343-390
421-453
ฝาตบเรียบ 4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
082704
122704
132704
152704
6.40
10
0.8
1.2
1.3
1.5
1.20-1.50
1.55-1.90
1.95-2.30
2.50-2.90
187-234
242-296
304-359
390-453
1.40-1.60
1.70-2.00
2.10-2.50
2.70-3.00
218-250
265-312
328-390
421-468
ฝาตบร่อง 4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
082703
102703
122703
152703
6.40
6
0.8
1.0
1.2
1.5
1.70-2.00
2.05-2.35
2.40-2.65
3.30-3.85
265-312
320-367
375-414
515-601
1.80-2.00281-3121.90-2.10
2.20-2.40
2.50-2.80
3.70-4.10
296-328
343-375
390-437
578-640
ฝาปิดกล่องเปิด 4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
82706
122706
152706
6.40
A12
A10

0.8
1.2
1.5
1.30-1.60
1.65-2.00
2.05-2.40
203-250
257-312
320-375


1.50-1.70
1.80-2.10
2.30-2.60
234-265
281-328
359-406
เสาบนประตูสวิง ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
103902
123902
153902
6.40
4
1.0
1.2
1.5
3.30-3.75
4.00-4.65
5.10-5.55
515-585
625-726
796-867


3.60-3.90
4.30-4.80
5.40-5.80
562-609
671-750
843-906
เสาล่างประตูสวิง ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
103901
123901
153901
6.40
4
1.0
1.2
1.5
4.40-5.05
5.10-6.00
6.10-6.90
687-789
796-937
953-1078


4.80-5.20
5.50-5.90
6.50-7.10
750-812
859-921
1015-1109
เสาข้างประตูสวิง ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
103903
123903
133903
153903
6.40
4
1.0
1.2
1.3
1.5
3.30-3.80
4.00-4.70
4.75-5.10
5.15-5.70
515-593
625-734
742-796
804-890
3.60-3.90
4.30-4.80
4.90-5.20
5.30-5.80
562-609
671-750
765-812
828-906
ซอยลูกฟัก1 ” ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
103900
6.40
4
1.0
2.90-3.40
453-531


3.20-3.50
500-546
คิ้วประตูสวิง ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
083907
103907
6.40
20
0.8
1.0
0.50-0.62
0.65-0.72
81-101
106-118
0.55-0.65
0.70-0.80
90-106
114-131
คิ้วเทใหญ่หัวมน 13/4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
83910
103910
6.40
10
0.8
1.0
0.80-1.05
1.10-1.25
125-164
171-195
0.85-1.05
1.10-1.30
132-164
171-203
คิ้วเทใหญ่1 นิ้ว ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
083908
6.40
10
0.8
0.60-0.75
93-117


0.70-0.80
109-125
คิ้วเทเล็กหัวมน 13/4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
083911
103911
6.40
20
0.8
1.0
0.50-0.65
0.70-0.85
78-101
109-132
0.55-0.65
0.75-0.85
85-101
117-132
คิ้วเล็ก1 นิ้ว ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
083909
6.40
20
0.8
0.60-0.750.50-0.70
78-109
ธรณีประตูสวิง ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
151315
171315
6.40
5
1.5
1.7
3.30-4.10
4.30-4.95
515-640
671-773
3.50-4.10
4.50-5.00
546-640
703-781
มือจับประตูสวิง 3.0/ มิล ประตูอลูมิเนียมบานสวิง
319976
6.40
1
3.1
5.00-6.75
781-1054


5.20-5.80
812-906