ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ฉากสี่หุน (1/2x1/2)
100102
6.00
100
1.0
0.30-0.40
50-66


0.35-0.40
58-66
ฉากหกหุน(3/4x3/4)
100104
120104
150104
6.00
50
1.0
1.2
1.5
0.39-0.45
0.60-0.70
0.90-1.00
65-75
100-116
150-166


0.45-0.47
0.65-0.70

75-78
108-116

ฉากนิ้ว-นิ้ว (1x1)
100105
120105
130105
6.00
50
1.0
1.2
1.3
0.51-0.60
0.65-0.75
0.80-0.90
85-100
108-125
133-150


0.55-0.60
0.70-0.75
0.75-0.80
91-100
116-125
126-133
ฉากข้อต่อนิ้ว-นิ้ว (1x1)
140105
150105
180105
300105
6.00
10
1.4
1.5
1.8
3
1.15-1.25
1.30-1.50
1.80-2.00
2.20-2.40
191-208
216-250
300-333
366-400
1.25-1.40
1.40-1.60
1.70-1.90
2.30-2.50
208-233
234-266
283-316
383-416
ฉากข้อต่อสองนิ้ว (2x2)
230100
500100
6.00
2
2.3
5.0
3.70-3.90
7.00-8.00
616-650
1166-1333
4.00-4.50
7.50-8.50
666-750
1250-1416
ฉากหกหุน-นิ้วสอง (3/4x11/4)
150106
6.00
10
1.5
1.30-1.50
216-250


1.50-1.70
250-283
ฉากครึ่งนิ้ว-นิ้วสอง (1/2x11/4)
100112
6.00
50
1.0
0.50-0.60
83-100


0.50-0.60
83-100
ฉากครึ่งนิ้ว-นิ้ว (1/2x1)
080108
100108
6.00
50
0.8
1.0
0.24-0.26
0.30-0.37
40-43
50-61
ฉากครึ่งนิ้ว-สองนิ้ว (1/2x2)
050109
100109
6.00
20
0.5
1.0
0.58-0.74
0.80-1.10

133-183
0.58-0.75
0.90-1.10
96-125
150-183
ฉากครึ่งนิ้ว-สามนิ้ว (1/2x3)
060111
100111
120111
6.00
20
0.6
1.0
1.2
0.9-1.2
1.3-1.5
1.55-1.80


258-300


1.00-120
1.30-1.50
1.60-1.80
166-200
216-250
266-300
ฉากครึ่งนิ้ว-สี่นิ้ว (1/2x4)
100107
6.00
10
1.0
1.50-1.70
250-283


1.70-1.80
283-300
ฉากนิ้ว-นิ้วครึ่ง (1x11/2)
080114
6.00
50
0.8
0.60-0.75
100-125


0.68-0.80
113-133