ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ซีรางม่าน 1
080002
120002
6.00
10
0.8
1.2
0.65-0.70
0.75-0.80
108-116
125-133

0.80-0.85

133-141
แซด 1
061153
101153
6.00
40
0.6
1.0
0.48-0.55
0.70-0.80

116-133
0.45-0.50
0.80-0.90
75-83
133-150
แซด 1 3/4
081154
101154
6.00
10
0.8
1.0
0.80-0.90
1.00-1.30
133-150
166-216
0.85-0.95
1.20-1.40
141-158
200-233
แซด 4
101152
121152
6.00
10
1.0
1.2
2.20-2.60
2.65-3.00
366-433
441-500
2.40-2.60
2.80-3.00
400-433
466-500
ลูกฟูกลอนใหญ่
089999
129999
6.00
10
0.8
1.2
1.40-1.90
2.20-2.70
233-316
366-450
1.70-2.10
2.40-2.80
283-350
400-466
ลูกฟูกเรียบชิด
081130
121130
6.00
6
0.8
1.2
1.70-2.00
2.20-2.75

366-458
1.70-2.10
2.40-2.80
283-350
400-466
รางแขวนใหญ่
089077
109077
129077
159077
6.00
4
0.8
1.0
1.2
1.5
2.40-2.85
2.90-3.15
3.20-3.45
3.50-3.85
400-475
483-525
533-575
583-641
2.60-2.90
3.00-3.20
3.30-3.50
3.60-4.00
433-483
500-533
550-583
600-666
รางแขวนเล็ก
089078
6.00
8
0.8
2.00-2.30
333-383


2.20-2.50
366-416
ชนกลางรางแขวน
083904
6.40
4
0.8
2.80-3.15
437-492


3.00-3.20
468-500
ฉากขาซิงค์
089935
5.70
10
0.8
0.75-0.85
131-149


0.85-0.95
149-166
วงกบไม้ ไม่มีติ่ง
129615
159615
6.40
4
1.2
1.5
4.00-5.00
5.30-6.00
625-781
828-937
4.50-5.20
5.60-6.10
703-812
875-953
ท่อรูปไข่
083015
6.10
20
0.8
0.60-0.67
98-109
ลูกฟูกลอนเล็ก
089998
6.00
10
0.8
1.20-1.40
200-233


1.30-1.60
216-266