ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ยูลายครึ่งนิ้ว-นิ้ว (1/2x1)
100203
6.00
40
1.0
0.36-0.40
60-66
ยูสามหุน (3/8)
100201
6.00
50
1.0
0.30-0.35
50-58


0.30-0.40
50-66
ยูครึ่งนิ้ว (1/2)
080204
6.00
50
0.8
0.5-0.630.30-0.40
50-66
ยูห้าหุน (5/8)
080205
6.00
50
0.8
0.48-0.55
80-91


0.30-0.40
80-100
ยูหกหุน (3/4)
080206
6.00
50
0.8
0.55-0.730.58-0.70
96-116
ยูนิ้ว-นิ้ว (1x1)
128471
6.00
10
1.2
1.30-1.50
216-250


1.40-1.70
233-283
ยูครึ่งนิ้ว-เจ็ดหุน (1/2x7/8)
080208
100208
6.00
40
0.8
1.0
0.30-0.33
0.34-0.36
50-55
56-60
0.30-0.40

50-66

ยูครึ่งนิ้ว-นิ้ว (1/2x1)
100202
120202
6.00
40
1.0
1.2
0.36-0.38
0.40-0.50
60-63
66-83
ยูครึ่งนิ้ว-สองนิ้ว (1/2x2)
088469
6.00
10
0.8
0.90-1.10
15-183


1.00-1.30
166-216
ยูครึ่งนิ้ว-สามนิ้ว (1/2x3)
088470
6.00
10
0.8
1.20-1.40
200-233


1.30-1.60
216-266
ยูครึ่งนิ้ว-นิ้วหก (1/2x13/4)
080209
6.00
10
0.8
0.90-1.00
150-166


1.00-1.10
166-183
ยูหกหุน-สี่นิ้ว (3/4x4)
089893
6.00
6
0.8
1.90-2.301.80-2.10
300-350