ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ตัวทีนิ้ว-นิ้ว (1x1)
097001
107001
117001
127001
157001
6.25
20
0.9
1.0
1.1
1.2
1.5
0.38-0.43
0.46-0.50
0.54-0.60
0.65-0.70
0.74-0.80
60-68
73-80
86-96
104-112
118-128


0.41-0.46
0.49-0.53

0.68-0.73

65-73
78-84

108-116

ตัวทีนิ้ว-นิ้วครึ้ง (1x1 1/2)
107002
127002
187002
6.10
10
1.0
1.2
1.8
0.85-0.90
0.90-1.10
1.85-2.00
139-147
148-180
303-327


0.88-0.93
0.93-1.13

144-152
153-185

ตัวทีนิ้ว-นิ้ว (1x1)
097001
107001
117001
127001
157001
6.10
20
0.9
1.0
1.1
1.2
1.5
0.38-0.43
0.46-0.50
0.54-0.60
0.65-0.70
0.74-0.80
62-70
75-81
88-98
106-114
121-131