ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
เสาในตู้
082708
6.40
10
0.8
1.20-1.60
187-250


218-265
218-265
เสานอกมน
082707
6.40
10
0.8
1.10-1.50
171-234


1.20-1.50
187-234
เสานอกหัวเพลี่ยม
081111
6.40
10
0.8
1.10-1.40
171-218


1.20-1.40
187-218
คิ้วหัวมน (1407)
081407
6.00
4
0.8
2.20-2.65
366-441


2.40-2.70
400-450
คิ้วหัวมนร่องหยัก (1408)
081408
6.00
4
0.8
2.40-2.95
400-491


2.60-3.00
433-500
เสานอนเล็กมีปีก
089989
6.00
10
0.8
0.95-1.30
158-216


1.20-1.40
200-233
เสานอนใหญ่
089990
6.00
6
0.8
2.10-2.50
350-416


2.20-2.60
366-433
รางบัวเล็ก
082006
6.00
12
0.8
0.80-1.10
133-183


0.90-1.10
150-183
กรอบรูปหน้าเว้า
082709
6.00
20
0.8
0.90-1.30
150-216


1.00-1.30
166-216
รางล่างแหลม
080508
4.88
40
0.8
0.45-0.54
92-110


0.50-0.60
102-122
รางหนีบ
080505
100505
4.88
20
0.8
1.0
0.54-0.65
0.80-1.00
110-133
163-204

0.83-0.93

170-190
รางบนตื้น
080510
100510
4.88
40
0.8
1.0
0.45-0.60
0.75-0.90
92-122
153-184
0.50-0.60
0.80-0.90
102-122
163-184
รางบนลึก
080506
4.88
40
0.8
0.5-0.650.48-0.61
98-125
รางข้าง
100507
4.88
40
0.8
0.60-0.85
122-174
0.70-0.90
143-184


รางล่างคู่หัวมน
080509
4.88
40
0.8
0.60-0.80
122-163
0.70-0.90
143-184


รางเดี่ยว
100511
4
20
1.0
0.40-0.50
81-102


0.50-0.60
102-122