ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
เฟรมข้างติดกล่องเบี้ยว
109875
129875
159701
6.40
2
1.0
1.2
1.5
4.00-4.75
4.80-5.40
5.80-6.20เฟรมบนติดกล่องเบี้ยว
109876
129876
159702
6.40
2
1.0
1.2
1.5
4.90-5.65
5.80-6.55
6.60-6.90เฟรมล่างติดกล่องเบี้ยว
109145
129145
159703
6.40
2
1.0
1.2
1.5
4.20-4.95
5.00-5.75
6.00-6.40ตบเรียบช่องแสงกล่องเบี้ยว
088772
6.40
10
0.8
0.62-0.85

เสากุญแจร่อง(ตัวผู้)
121520
6.40
6
1.2
3.30-4.05

เสากุญแจร่อง(ตัวเมีย)
121521
6.40
6
1.2
3.80-4.65

ฉากกันตก 5/8
108962
6.40
20
1.0
0.60-0.80
93-125


0.75-095
117-148