ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
เฟรมบน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
097011
107011
117011
127011
137011
157011
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.20-2.40
2.50-2.80

3.00-3.40
3.60-3.90
4.80-5.20
343-375
390-437

468-531
562-609
750-812
2.50-2.70

390-421


2.80-3.00
3.00-3.20
3.30-3.60
3.90-4.20
5.00-5.50

437-468
469-500
515-562
609-656
781-859
เฟรมบนขาตรง หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
157000
6.40
6
1.5
5.50-6.15
859-960
2.50-2.70
390-421
5.80-6.30
906-984
เฟรมล่าง หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
097010
107010
117010
127010
137010
157010
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.20-2.40
2.50-2.80

3.00-6.40
3.70-4.15
4.20-4.60
343-375
390-437

468-531
578-648
656-718
2.40-2.60

375-406


2.80-3.00
3.00-3.20
3.30-3.60
3.80-4.00
4.50-4.80

437-468
469-500
515-562
593-625
703-750
เฟรมข้าง หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
097012
107012
117012
127012
137012
157012
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.80-2.00
2.10-2.40
2.50-2.80
2.85-3.20
3.50-4.00
4.05-4.50
281-312
328-375
390-437
445-500
546-625
632-703
2.10-2.30

328-359


2.40-2.60
2.80-3.00
3.10-3.40
3.60-4.10
4.30-4.70

375-406
437-468
484-531
562-640
671-734
เสาเกี่ยว หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
091503
101503
111503
121503
131503
151503
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.20-2.40
2.50-2.80

3.00-3.40
3.45-3.90
3.95-4.50
343-375
390-437

468-531
539-609
617-703
2.40-2.60

375-406


2.70-2.90
3.00-3.20
3.20-3.50
3.60-4.00
4.10-4.50

421-453
468-500
501-546
562-625
640-703
เสากุญแจ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
091504
101504
111504
121504
131504
151504
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.20-2.40
2.50-2.85

3.00-3.45
3.50-3.95
4.00-4.55
343-375
390-445

468-539
546-617
625-710
2.40-2.60

375-406


2.70-3.90
3.00-3.20
3.20-3.50
3.60-4.00
4.20-4.60

421-453
468-500
501-546
562-625
656-718
ขวางล่างบานเลื่อน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
091508
101508
111508
121508
131508
151508
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.20-2.40
2.50-2.85

3.00-3.45
3.60-4.15
4.20-4.85
343-375
390-445

468-539
562-648
656-757
2.40-2.60

375-406


2.80-3.00
3.00-3.20
3.30-3.60
3.80-4.20
4.50-5.00

437-468
469-500
515-562
593-656
703-781
ขวางบนบานเลื่อน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
091501
101501
111501
121501
131501
151501
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.60-1.80
1.90-2.25

2.30-2.60
2.65-3.00
3.05-3.40
250-281
296-351

359-406
414-468
476-531
2.00-2.20

312-343


2.10-2.30
2.30-2.50
2.50-2.70
2.80-3.10
3.20-3.50

328-359
360-390
391-421
437-484
500-546
เสาข้างตาย หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
091501
101501
111501
121501
151501
6.40
6
0.9
1.0
1.1
1.2
1.5
1.60-1.80
1.90-2.30

2.35-2.65
2.80-3.35
250-281
296-359

367-414
437-523


1.80-2.00
2.10-2.30
2.30-2.50
2.50-2.70
3.20-3.40
281-312
328-359
360-390
391-421
500-531
ต่อกลางกระจก หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
087018
127018
6.40
6
0.8
1.2
1.50-1.95
2.30-2.65
234-304
359-414
1.70-2.00
2.40-2.70
265-312
375-421
ชนกลางบานเลื่อน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
081513
121513
6.40
A16
P10
0.8
1.2
0.90-1.20
1.40-1.70
140-187
418-265
1.10-1.30
1.60-1.80
171-203
250-281
ตบธรณีบานเลื่อน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
081509
121509
6.40
10
0.8
1.2
0.80-1.10
1.20-1.50
125-171
187-234
0.90-1.10

140-171

0.85-1.20
1.30-1.60
132-187
203-250
กรอบมุ้งบานเลื่อน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
081210
101210
121210
6.40
10
0.8
1.0
1.2
1.20-1.40
1.50-1.80
1.85-2.10
196-229
245-295
303-344


1.30-1.50
1.60-1.80
1.90-2.10
213-245
262-295
311-344
เฟรมบนติดกล่อง 13/4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109873
129873
159873
6.40
2
1.0
1.2
1.5
4.40-5.30
5.80-6.55
7.50-8.25
687-828
906-1023
1171-1289


4.70-5.30
6.10-6.60
7.80-8.30
734-828
953-1031
1218-1296
เฟรมล่างติดกล่อง 13/4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109144
129144
159144
6.40
2
1.0
1.2
1.5
4.40-5.25
5.50-6.25
6.80-7.55
687-820
859-976
1062-1179


4.70-5.30
5.80-6.30
7.00-7.50
734-828
906-984
1093-1171
เฟรมข้างติดกล่อง 13/4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109872
129872
159872
6.40
2
2
6
1.0
1.2
1.5
4.40-5.25
5.30-5.95
6.50-7.25
687-820
828-929
1015-1132


4.70-5.30
5.80-6.20
6.80-7.20
734-828
906-968
1062-1125
เฟรมบนติดกล่อง 11/2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109696
129696
6.40
2
1.0
1.2
4.20-4.85
5.20-6.05
656-757
812-945
4.40-4.80
5.60-6.00
687-750
875-937
เฟรมล่างติดกล่อง 11/2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109694
129694
6.40
2
1.0
1.2
4.30-4.95
5.00-5.65
671-773
781-882
4.50-5.00
5.20-5.60
703-781
812-875
เฟรมข้างติดกล่อง 11/2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
109695
129695
6.40
2
1.0
1.2
3.80-4.45
4.50-5.25
593-695
703-820
4.50-5.00
5.20-5.60
625-687
750-812
ฉากกันตก หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
108963
6.00
20
1.0
0.48-0.65
80-108


0.55-0.65
91-108
ชนกลางมุ้ง หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
081514
6.40
20
0.8
0.70-0.90
109-140


0.80-1.00
125-156