ผลิตภัณฑ์และบริการ
อลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ประตูสวิงอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสง 3 นิ้ว
หน้าต่างบานกระทุ้งยูเนี่ยนอลูมิเนียม
หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง
หน้าต่างบานเลื่อน 3 นิ้วอลูมิเนียม
เสริมเฟรมอลูมิเนียม
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
กล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่า
กล่องสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
อลูมิเนียมฉากด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมอื่นๆ
อลูมิเนียมตัวยูด้านเท่า-ไม่เท่า
อลูมิเนียมตัวที
ตู้โชว์อลูมิเนียม
อลูมิเนียมท่อกลม
หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกล่องเบี้ยวอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนขาสูงอลูมิเนียม
เฟรมอลูมิเนียมติดกล่องขาสูง
อลูมิเนียมแผงกันแดด
รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat GSM
Powder Coat Premier
kg
gm
kg
gm
kg
gm
ชนกลางมุ้ง
101530
6.00
20
1.0
0.50-0.61
83-101


0.61-0.63
101-105
เสาเกี่ยวสองทาง
121519
6.40
6
1.2
3.80-4.60
593-718


4.20-5.00
656-781
เฟรมบนติดกล่องขาสูง
129836
6.40
2
1.2
6.10-7.30
953-1140


6.50-8.20
1015-1281
เฟรมข้างติดกล่องขาสูง
129835
6.40
2
1.2
5.40-6.40
843-1000


5.80-7.30
906-1140
มุ้งลวดเกี่ยวเลื่อนร่องเล็ก
121211
6.10
10
1.2
2.30-2.90
377-475


2.60-3.30
426-540
เฟรมล่างติดกล่องขาสูง
129146
6.40
2
1.2
6.10-7.30
953-1140


6.50-8.20
1015-1281
ขวางล่างบานเลื่อนขาสูง
121523
6.40
6
1.2
4.20-4.95
656-773


4.60-5.30
718-828