รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
รางเลื่อน 3 ราง
P009509
P11111
6.40
99

98
1.50
97
±11.10
96
1734
95
±15.00
94
2343
93
รางเลื่อน 2 ราง
P009519
6.40
1.50
±7.10
1109
±10.00
1563
รางมุ้ง
P009510
6.40
1.30
±1.90
297
±2.10
328
รางลูกล้อ
P009511
6.40
1.00
±1.00
156
±1.10
172
กรอบบาน
P009513
6.40
1.30
±6.20
968
±9.00
1406
ขาเกี่ยว
P009514
6.40
1.30
±2.40
375
±3.40
531
ชนกลางบานเลื่อน
P009414
6.40
1.20
±2.65
414
±3.50
547
ตัวเสียบมุ้ง
P109700
6.40
1.00
±1.30
203
±1.50
234
แบ่งบาน (มิลล์)
P009413
6.40
2.00
±2.72
425