รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
กรอบนอก
P009515
6.40
1.40
±5.30
828
±5.60
875
กรอบบาน
P009517
6.40
1.50
±7.50
1172
±8.00
1250
คิ้ว
P009518
6.40
1.20
±2.00
313
±2.15
336