รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
เฟรมวงกบ
P158907
6.40
1.50
±14.00
2187
±17.00
2656
กรอบบัวบานประตู
P158908
6.40
1.50
±8.10
1266
±10.00
1563
คิ้วบัวบานประตู
P108909
6.40
1.50
±1.54
240
±1.70
266
กรอบเหลี่ยมบานประตู
P158902
6.40
1.50
±8.35
1305
±10.00
1563
คิ้วเหลี่ยมบานประตู
P158902
6.40
1.50
±1.57
246
±1.70
266
บังใบประตู
P138910
6.40
1.50
±1.54
240
±1.70
266
บังใบบานเปิด
P138904
6.40
1.30
±1.70
265
±2.10
328
ฝาตบเฟรมข้าง
P108905
6.40
1.00
±0.79
123
±1.00
156
เฟรมวงกบล่าง (ภายนอกบ้าน)
P158906
6.40
1.50
±5.68
888
±8.00
1250
เฟรมวงกบล่าง (ภายในบ้าน)
P208901
6.40
2.00
±4.75
742
±6.00
938