รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
กรอบนอกยูเนี่ยน
P159330
P209330
6.40
6.00
1.50
2.00
2.40-2.80
3.00-3.40
375-437
468-531
2.70-3.10
3.30-3.70
421-484
515-578
กรอบในยูเนี่ยน
P159335
P209335
6.40
6.00
1.50
2.00
3.40-3.80
4.00-4.40
531-593
625-687
3.70-4.30
4.30-4.70
578-671
671-734
กรอบในยูเนี่ยน (คิ้วใน)
P129334
P159334
6.40
6.00
1.20
1.50
3.00-3.30
3.50-3.80
468-515
546-593
3.30-3.70
3.80-4.20
515-578
593-656
คิ้วกระทุ้งยูเนี่ยน
P159331
6.40
20.00
1.50
1.10-1.30
171-203
1.20-1.40
187-218
ซอยกลางยูเนี่ยน
P158778
6.40
6.00
1.50
4.60-5.00
718-781
4.90-5.30
765-828