รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
กรอบนอกบานกระทุ้ง
P159912
P209912
6.40
6.00
1.50
2.00
2.40-2.80
3.00-3.40
375-437
468-531
2.70-3.10
3.30-3.70
421-484
515-578
กรอบในบานกระทุ้ง
P159911
P209911
6.40
6.00
6.00
1.50
2.00
3.40-3.80
4.00-4.40
531-593
625-687
3.70-4.10
4.30-4.70
578-640
671-734
คิ้วบานกระทุ้ง
P159910
6.40
20.00
1.50
0.80-1.00
125-156
0.90-1.10
140-171
ซอยกลางบานกระทุ้ง
P158777
6.40
6.00
1.50
4.00-4.40
625-687
4.30-4.70
671-734