รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
รางแขวนใหญ่
P129077
P159077
6.40
4.00
1.20
1.50
3.10-3.30
3.40-3.70
484-515
531-578
3.30-3.50
3.60-4.00
515-546
562-625
กล่องนิ้วหก-นิ้วหก
P120904
P150904
6.40
4.00
1.20
1.50
3.20-3.60
4.00-4.40
500-562
625-687
3.50-3.80
4.40-4.80
546-593
687-750
กล่องนิ้วหก-สามนิ้ว
P120908
P150908
6.40
2.00
1.20
1.50
4.40-4.80
5.60-6.00
687-750
875-937
4.80-5.20
6.00-6.40
750-812
937-1000
กล่องนิ้วหก-สี่นิ้ว
P129185
P159185
6.40
2.00
1.20
1.50
5.40-5.80
6.80-7.20
843-906
1062-1125
5.80-6.20
7.20-7.60
906-968
1125-1187
วงกบไม้
P129615
P159615
6.40
2.00
1.20
1.50
4.20-4.60
5.20-5.60
656-718
812-875
4.50-4.90
5.30-5.90
703-765
828-921
ยูหกหุน-หกหุน
P129947
6.40
20.00
1.20
0.90-1.10
140-171
1.00-1.20
156-187