รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
วงกบ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่
127643
6.40
1
1.20
4.90
5.65
5.15
5.90
กรอบบาน หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่
007330
6.40
1
1.50
4.25
5.00
4.35
5.15
คิ้ว หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่
007297
6.40
1
1.20
1.16
1.45
1.23
1.51
บังใบ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่
007295
6.40
1
1.50
4.90
5.65
5.15
5.90