รูปร่าง
สินค้า
แม่พิมพ์
(Dia.No.)
ความยาว
(เมตร)
เส้น/มัด
หนา
(มม.)
น้ำหนัก/เส้น
Anodize
Powder Coat
kg
gm
kg
gm
อลูมิเนียมกล่องลายไม้ 2 นิ้ว X 3/4
107516
6.00
6.00
1.00
-
-
2.50
3.40
อลูมิเนียมกล่องลายไม้ 2 นิ้ว X 3/44
087947
6.00
1
0.8
-
-
3.60
4.00